Smartgroup

  • Szukaj

Zakres działalności Kancelarii

W ramach Kancelarii świadczę pomoc prawną i obsługę procesów na rzecz klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców w różnych zakresach
Prawo cywilne
- dochodzenie roszczeń oraz doradztwo w regulowaniu zobowiązań, sprzeciwy od nakazu zapłaty;
- odszkodowania za szkody na osobie i majątku;
- postępowanie egzekucyjne;
Prawo rodzinne i opiekuńcze
- sprawy rozwodowe;
- podział majątku;
- alimenty i kontakty;Opinie, umowy, pisma procesowe
na życzenie klientów dzialających w imieniu własnym


Obsługa prawna
prowadzona w oparciu o umowę zlecenia. Dostosowuje warunki współpracy stosownie do potrzeb i moożliwości osób korzystających z porad prawnych
Reprezentacja interesów klientów
obejmuje występowanie w sprawach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami egzekucji i administracji publicznej oraz osobami fizycznymi i prawnymi

Media by: Shaman's Photo