Smartgroup

  • Szukaj

Zakres działalności Kancelarii

W ramach Kancelarii świadczę pomoc prawną i obsługę procesów w następujących zakresach
Prawo cywilne
- dochodzenie roszczeń oraz doradztwo w regulowaniu zobowiązań, środki zaskarżenia od nakazów zapłaty;
- odszkodowania za szkody na osobie i majątku;
- postępowanie egzekucyjne;
Prawo rodzinne i opiekuńcze
- sprawy rozwodowe;
- podział majątku;
- alimenty i kontakty;Opinie, umowy, pisma procesowe
tak na postawie udzielonego pełnomocnictwa, jak i na życzenie osób zainteresowanych działających w imieniu własnym
Obsługa prawna
prowadzona w oparciu o umowę zlecenia. Dostosowuję warunki współpracy stosownie do potrzeb i możliwości osób korzystających z porad prawnych
Reprezentacja interesów Mocodawców
obejmuje udział w sprawach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami egzekucji i administracji publicznej oraz osobami fizycznymi i prawnymi

Media by: Shaman's Photo