Smartgroup

  • Szukaj


1
Szeroki wachlarz prowdzonych przeze mnie spraw
pozwolił mi zdobyć wiedzę i doświadczenie z wielu dziedzin prawa.
2
Sieć kontaktów
Współpracuję na bieżąco z radcami prawnymi, adwokatami oraz aplikantami.
Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłam Studia podyplomowe w zakresie prawa gospodarczego i handlowego na Uniwersytecie Wrocławskim Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Posiadam kwalifikacje w zawodzie Inspektor Ochrony Danych Osobowych, uzyskane w ramach studiów podyplomowych ukończonych na Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Figuruję na liście radców prawnych prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze.
Czynnie uczestniczę w reprezentacji Mocodawców przed sądami oraz organami egzekucyjnymi.
Z uwagi na ogólnopolski zasięg postępowań sądowych, miałam możliwość poznania praktyk prowadzenia spraw przez różne Sądy, tak co do właściwości miejscowej, jak i rzeczowej.

Media by: Shaman's Photo