Smartgroup

  • Szukaj

Moje doświadczenie

1
Od 2006 roku
zawodowo zajmuję się prawem. Od 2014 roku współpracuję z kancelarią reprezentującą fundusze sekurytyzacyjne. Od 2016 roku poprzez Kancelarię świadczę pomoc prawną w ramach obsługi ubezpieczeń ochrony prawnej zawartych w PZU SA.
2
Szeroki wachlarz prowdzonych przeze mnie spraw
pozwolił mi zdobyć wiedzę i doświadczenie z wielu dziedzin prawa.
3
Sieć kontaktów
Współpracuję na bieżąco z radcami prawnymi, adwokatami oraz aplikantami na terenie województwa lubuskiego i dolnośląskiego

O mnie

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłam Studia podyplomowe w zakresie prawa gospodarczego i handlowego na Uniwersytecie Wrocławskim Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii.
Figuruję na liście radców prawnych prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze.
Nadal zdobywam i poszerzam wiedzę w interesujących mnie dziedzinach prawa, w tym m.in. odbyłam szkolenie w przedmiocie „Sukcesja finansowa, planowanie spadkowe, zabezpieczenie kapitału”. Posiadam konto pełnomocnika na platformie e-sąd.

Specjalizuję się w zakresie:
- prawa cywilnego i procedurze cywilnej, w tym m.in. w aspektach zobowiązań, odszkodowań, spadków;
- prawa rodzinnego;
- praw ubezpieczeń społecznych i administracyjnych;
- prawa podatkowego.

Czynnie uczestniczę w reprezentacji klientów przed sądami. Z uwagi na ogólnopolski zasięg postępowań sądowych, miałam możliwość poznania praktyk prowadzenia procesu przez różne Sądy, tak co do właściwości miejscowej, jak i rzeczowej.

Media by: Shaman's Photo